REPUBLIKA HRVATSKA

postupka utvrdivanja okoli5ne dozvole za postojede postrojenje Heineken Hrvatska d.o.o. pravnog sljednika Karlovadke pivovare d.o.o., Karlovac donosi.

REPUBLIKA HRVATSKA - povezani

30 нояб. 2020 г. ... Jadransko-jonske inicijative (All) i Strategije EU za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR). Italija podupire interes Hrvatske da se pridruži ...

postupka utvrdivanja okoli5ne dozvole za postojede postrojenje Heineken Hrvatska d.o.o. pravnog sljednika Karlovadke pivovare d.o.o., Karlovac donosi.

Povijest Rh. Hrvati su se naseli na današnu Republiku Hrvatsku u 7. ... Himna Republike Hrvatske. Tekstopisac: Antun Mihanović ... Najveći je grad U RH.

građevine na novoformiranoj građevnoj čestici 580/1 k.o. Volosko koja će se sastojati od dijela postojeće k.č.580/1, k.o. Volosko (Grad Opatija), za koji su ...

Područni ured Osijek. IZVJEŠĆE ... Nogometni stadion ili igralište ... Općina Stari Jankovci je za Stadion Novi Jankovci u 2004. donijela odluku kojom je.

5. onemogućiti bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora, ... sve vrste osim domaćih konja, domaćih magaraca i njihovih križanaca.

kulturno-umjetnička društva svih lokalnih zajednica u Dalmaciji (otoci, obala i Dalmatinska zagora). Na Smotri se prikazuju razlike u tradicijskom plesu, ...

PROGRAM RASPOLAGANJA. DRŽAVNIM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM OPĆINE TRPINJA. ZA KATASTARSKE OPĆINE. BOBOTA, BRŠADIN, LUDVINCI, PAČATIN, PALAČA, TRPINJA I VERA.

2 нояб. 2020 г. ... Davor Božinović, PPV i ministar unutarnjih poslova-TTP. 6. dr.sc. Mario Banožić, ministar obrane RH-TTP. 7. ad Robert Hranj, N GS OS RH-TTP.

Tovarnik KLASA: 021-05/15-03/20, URBROJ: 2188/12-04-15-1 od 10.03.2015. god. vezana za otvaranje područnog odjela Dječjeg vrtića Crvenkapica Ilok u zgradi ...

b) klesar-trajanje 3 godine. Za odrasle Klesarska škola upisuje program: a) prekvalifikacije za program „klesarski tehniĉar“ b) prekvalifikacija za program ...

program rada PU "Vedri dani", Stari Mikanovci za pedagošku godinu. 2016./2017. Predsjednica Upravnog vijeća: Katica Šipić. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA.

28 февр. 2020 г. ... na ono što planiramo jest sadnja i podizanje plantažnih nasada čime bi se ... Nadalje, razmak između redova kestena mora.

„(4) Najniža mirovina pripada korisniku mirovine iz stavka 1. i 5. ovoga članka, osobama iz stavka 2. ovoga članka i hrvatskom branitelju iz Domovinskog ...

MINISTARSTVO OBRANE. ZAGREB. UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE. SEKTOR ZA RAZVOJ I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA. SLUŽBA ZA POSLOVE OBRANE.

17 дек. 2020 г. ... Nemilosrdni gadovi - http://nemilosrdnigadovi.com. •. Buzz, obrt za uslužne djelatnosti - https://gentleman.hr.

na okoliš („Narodne novine", broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Općina Gundinci iz. Gundinaca, Stjepana Radića 4, nakon provedenog postupka ...

Farma je predviđena na području općine Trpinja, na udaljenosti cca 2 km sjeveroistočno od naselja. Pačetin i 1 km jugoistočno od naselja Ludvinci.

državno otvoreno lovište broj: 1X/4 – „CRNO JEZERO“ za vremensko razdoblje od 01. travnja 2019. do 31. ožujka 2029. godine, a podnesenog putem izrađivača ...

lokacije farme, na granici općina Trpinja i Borovo. Vodocrpilište ima ukupno sedam bunara čija izdašnost iznosi Q=280 1s. Farma Bobota je od granice III ...

sporednim smjerovima (PGDP kroz naselje tj. grad Novi Marof iznosi oko 7 540 vozila), procjena je da će buduća obilaznica na sebe preuzeti oko 40% toga ...

REPUBLIKA HRVATSKA Ministarstvo unutarnjih poslova ... E: [email protected] ... toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske ...

17 мая 2012 г. ... Kaznionica u Glini. Kaznionica u. Lepoglavi ... U Kaznionici u Lepoglavi obavljena je cjelovita procjena 24 zatvorenika. Od toga je.

15 нояб. 2010 г. ... Kaznionica u Lepoglavi. Kaznionica u Lipovici-. Popovači ... zatvorski sustav u Kaznionici u Lepoglavi, Kaznionici u Požegi,.

(nogometni stadioni NK Lokomotiva i Radnik, nogometna igrališta Buzin, Dragonožec, ... NK Jarun. 52. 186. 238. 8. Nogometno igralište. Prečko. NK Prečko.

17 июл. 2019 г. ... Omladinac. Vranjic. Grad Solin i Cemex d.d.. 16. Igralište Glavica NK. Sloga. Mravince. Grad Solin, fizičke osobe i općenarodna imovina.

Samobor. Grad Samobor. 26. Samoborski Otok. Samoborski Otok Grad Samobor ... po dva igrališta (NK Samobor koristi Gradski stadion Samobor i igralište ...

proizvodnje didušikovog oksida su amonijev nitrat i voda. ... u reaktor gdje se amonijev nitrat tretira kontroliranom toplinskom dekompenzacijom u.

trgovadkih druStava i ustanova u kojima Grad Vinkovci, druga jedinica lokalne (regionalne) surmouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnidki udjel u ...

17 июл. 2019 г. ... Krapina. Grad Krapina. 4. Grad Oroslavje. Nogometno igralište. NK ... Zagorec po procijenjenoj vrijednosti, dok vrijednost nogometnih ...

12 окт. 2021 г. ... te Izvješća o procjeni - Prijedloga za odabir projekata Povjerenstva za odabir projekata Klasa: 910-05/21-28/4, URBROJ: 538-000-21-5 od 12.

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA - URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BLATO. - OBVEZNI PRILOZI PLANA -. 4. OBRAZLOŽENJE. Uvjeti za izradu Urbanističkih planova uređenja na ...

Požega, 10. svibnja 2019. Na osnovi članaka 32., 33. i 36. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske („Narodne novine", broj 92/10, ...

Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira . Kralja Tomislava 53 . 31300 Beli. Manastir . HRVATSKA . [email protected] . OIB: 02079034243 .

zimnjaci – ribnjaci za skladištenje ribe iz kojih se riba otprema na tržište. Ovisno o načinu i gustoći nasađivanja na ribnjacima Narta uzgajat će se prvo ...

23 июн. 2017 г. ... Nositelj zahvata, Ribnjaci Kupa d.o.o. iz Draganića, Mrzljaki 108, ... Slatkovodni ribnjaci: za ciprinide površine ribnjaka 100 ha i veće.

5 февр. 2019 г. ... Slatkovodni ribnjaci – za ciprinide ... zimnjaci – ribnjaci za skladištenje ribe iz kojih se riba otprema na tržište. Ovisno o načinu i.

4 дек. 2014 г. ... O.P. od. 09.12.2013. 02.12.2013. 07.01.2014. - nema zahtjeve za izradu Ciljanih II. izmjena i dopuna PPUO Sokolovac sa smanjenim sadržajem.

KAZNIONICA U LEPOGLAVI. Odjel zdravstvene zaštite zatvorenika. 1. voditelj Odjela – 1 izvršitelj/ica. - upravlja, organizira, usklađuje i nadzire rad Odjela ...

30 апр. 2021 г. ... vodama ovlaštenika ŠRD ,,Jastrebarsko" Jastrebarsko graniče sljedeća zaštićena područja: posebni ornitološki rezervat Crna Mlaka (okićnica), ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.