žlijezda slinovnica

mopatija, a rijetko i pretibijalni miksedem. Toksična multinodu- larna struma. (Plummer-ova bolest). Više nodusa u žlijezdi. Uzrok je hipertireoidizma u.

Klasifikacija hiperlipoproteinemija. Hiperlipoproteinemije dijelimo na primarne i sekundarne. 1. Primarne hiperlipoproteinemije.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.