distinkcija

DIsTInKcIJA GRAđAnsKOG I POlITIčKOG DRuŠTvA u DElu GRAmŠIJA. 274 │ AlEKsAnDAR KOROlIJA vezani za određeni politički trenutak, odnosno konjunkturu.

DISTINKCIJA ANALITIČKO - SINTETIČKO IZ PERSPEKTIVE. LOGIČKOG POZITIVIZMA. Logički pozitivizam se temelji na tri osnovna principa: oštrom razlikovanju između ...

Bosnian transcript in Latin: Starogradska muzika i sevdah se razlikuju, postoji distinkcija između to dvoje. Sevdah sam po sebi je dakle tradicionalna ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.