fenolftalein

25 нояб. 2015 г. ... Signální slovo. Výstražný symbol. Prvky označení. 2.2. ethanol. Fenolftalein. Nebezpečné látky. Standardní věty o nebezpečnosti. Vysoce hořlavá ...

21 авг. 2019 г. ... (REACH), v platném znění. Fenolftalein. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku. Fenolftalein.

2 июн. 2015 г. ... Fenolftalein (C.I.764) ≥ 99%, p.a.. Številka artikla. T126. Registracijska številka (REACH). Navedba identificiranih aplikacij ni potrebna, ...

Penambahan Bahan Kimia Obat (BKO) ke dalam jamu dapat membahayakan kesehatan penggunanya. Fenolftalein merupakan salah satu senyawa kimia yang berpotensi ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.