hidroliza

(slaba kiselina ili baza) i menja se pH vrednost rastvora. Jake konjugovane baza i jake konjugovane kiseline u vodenom rastvoru hidrolizuju.

Razgradnja (hidroliza) peptida z encimom peptidazo ... Primer: hidroliza vezi med A in B. • Katalizator: encim z nukleofilno skupino X: se prehodno ...

rade kolagena bilo koje vrste je njegova hidroliza. Od osobina dobijenog hidrolizata, s obzirom na njegovu frakcionu sliku, zavisi primjena u praksi.

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.