potenciometar

LED svjetleća dioda. Potenciometar. Page 2. DHT22 senzor za mjerenje temperature i vlažnosti vazduha. Senzor za mjerenje vlažnosti zemljišta. Page 3 ...

Kratak opis: Wenking potenciostat i potenciometar spojeni su na PC računalo koje ima program za obradu elektroanalitičkih mjerenja.

POTENCIOMETAR. Potenciometar je otpornik promenljive otpornosti. Sastoji se od otpornog dela na čijim su krajevima vezani kontakti, i klizača koji se kreće ...

Korištenjem naše web stranice pristajete na našu upotrebu kolačića za pravo iskustvo.